dr Andrzej Wójtowicz

Projekty badawczo-rozwojowe

Tematyka realizowanych projektów badawczo-rozwojowych opiera się na praktycznym wykorzystaniu metod uczenia maszynowego i widzenia komputerowego. Obecnie realizowane projekty koncentrują się na analityce przesyłanych zdjęć mieszkań w kontekście serwisów ogłoszeniowych, w szczególności pod kątem rozpoznawania stylów architektonicznych oraz transferu stylów.

Prowadzone zajęcia

  • Administrowanie bazami danych (I stopień)
  • Bazy danych (I stopień)
  • Warsztat programisty (I stopień)
  • Projekt badawczo-rozwojowy (II stopień)
  • Widzenie komputerowe (II stopień)