dr Marek Kubis

Prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich obejmuje systemy konwersacyjne (Conversational AI). Wybrane zagadnienia:
 • pozyskiwanie danych konwersacyjnych (źródła danych, eksperymenty konwersacyjne, ocena jakości danych),
 • modelowanie konwersacji,
 • analiza wypowiedzi użytkownika (wykrywanie zamiarów, budowanie reprezentacji semantycznej, ujednoznacznianie),
 • monitorowanie stanu dialogu,
 • konstruowanie taktyk prowadzenia dialogu,
 • generowanie odpowiedzi,
 • ewaluacja systemów konwersacyjnych,
 • systemy konwersacyjne end-to-end,
 • zastosowanie technik rozpoznawania i syntezy mowy w systemach konwersacyjnych.

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe są ściśle związane z tematyką prowadzonych prac. Obejmują budowę systemów konwersacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów ukierunkowanych na wykonywanie zadań (ang. task-oriented dialogue agents).

Prowadzone zajęcia

 • Sztuczna Inteligencja (I stopień Informatyka)
 • Systemy dialogowe (II stopień Informatyka)
 • Projekt badawczo-rozwojowy (II stopień Informatyka)
 • Seminarium magisterskie

Przydatne linki

http://mkubis.home.amu.edu.pl/