dr Patryk Żywica

Prace magisterskie

Tematyka prac magisterskich z zakresu sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego. Szczegółowe tematy badawcze obejmują: przetwarzanie obrazów; głębokie uczenie maszynowe, szczególnie podejście Generative adversarial network (GAN) i pochodne; virtual / augmented reality

Projekty badawczo-rozwojowe

Aktualnie poszukiwane są osoby do projektu obejmującego wykorzystanie AR/VR w medycynie oraz AI w obrazowaniu USG. Projekt ma na celu stworzenie prototypowej przystawki do klasycznego aparatu USG (bez funkcji 3D), która umożliwiałaby dodanie funkcji obrazowania 3D, a w następnym kroku zbudowanie modelu 3D i odtworzenie go na goglach AR/VR. Projekt skupia się na badaniach płodu w okolicach 20-28 tygodniach ciąży.

Prowadzone zajęcia

  • Inżynieria oprogramowania (I stopień)
  • Technologie internetowe (I stopień)
  • Zespołowy projekt inżynierski (I stopień)
  • AWS – podstawy przetwarzania w chmurze (I stopień)
  • Praktyczne zastosowania chmury obliczeniowej (II stopień)