prof. dr hab. Krzysztof Jassem

Prace magisterskie

Prace magisterskie związane są z zagadnieniami tłumaczenia automatycznego oraz zastosowaniem modeli języka w systemach informatycznych (np. Dall-E czy ChatGPT).

Projekty badawczo-rozwojowe

Projekty badawczo-rozwojowe związane są albo z określonymi konkursami (np. challenge na konferencję Workshop for Machine Translation), albo z projektami rozwojowymi prowadzonymi przez Centrum Sztucznej Inteligencji we współpracy z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi.

Prowadzone zajęcia

  • Systemy Informatyczne (II stopień Analiza i przetwarzanie danych)
  • Przygotowanie do Projektu Badawczo-Rozwojowego (II stopień Informatyka)
  • Projekt Badawczo-Rozwojowy (II stopień Informatyka)
  • Przetwarzanie Języka Naturalnego (I stopień Informatyka)
  • Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w brydżu (Studia Doktoranckie)
  • Seminarium Magisterskie

Przydatne linki

Prace magisterskie w latach ubiegłych

Centrum Sztucznej Inteligencji