Biogram

(ur. 11 II 1965 Poznań)

Studiował w latach 1983–1988 matematykę na UAM, gdzie też w roku 1990 podjął pracę. Doktoryzował się w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w roku 1997  – promotorem był Michał Kleiber. Habilitację uzyskał w tym samym instytucie w roku 2008. W roku 2021 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą lingwistyki komputerowej, tłumaczenia automatycznego i komputerowej analizy języka. Opublikował około 60 prac badawczych. W roku 2006 otrzymał nagrodę „Best Paper Award” im. Prof. Pawlaka. W roku 2003 założył i w latach 2003–2013 był prezesem zarządu firmy Poleng, która w roku 2003 zaczęła pracę nad systemem Translatica. Zajmuje się także brydżem. Posiada tytuły: World Grand Master (WBF), European Grand Master i European Champion w kategorii Open (EBL) i arcymistrza światowego PZBS. W roku 2006 został odznaczony Brązową Odznaką PZBS. Jest zawodnikiem drużyny Konkret Chełmno. Jest autorem wielu popularnych publikacji na temat brydża.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 416–417.