Wykłady Naukowe WMI

Wykłady Naukowe WMI zostały zainaugurowane w maju 2021 roku i odbywają się cyklicznie, każdego miesiąca roku akademickiego.

Celem wykładów jest zaprezentowanie badań prowadzonych przez grupy badawcze na naszym Wydziale. Ma to pozwolić na zwiększenie współpracy wewnętrznej między pracownikami oraz promowanie badań prowadzonych na Wydziale.

Wykłady adresowane są do szerokiego grona słuchaczy: pracowników WMI, doktorantów i studentów studiów II stopnia oraz do osób spoza Wydziału. Wszystkie wykłady zawierają krótkie wprowadzenie do omawianej tematyki, tj. krótki rys historyczny, ogólny opis stanu zaawansowania badań, a także perspektywy dalszego rozwoju. W ten sposób chcemy jak najbardziej zachęcić doktorantów i studentów do zainteresowania się daną tematyką.