Uroczyste wykłady im. Wojtka Pulikowskiego

Czarnobiała fotografia wraz z podpisem Wojtka Pulikowskiego

Wojtek Pulikowski (1947-1975)

Dr Wojciech Pulikowski (1947-1975) wywarł istotny wpływ na edukację matematyczną i tematykę badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wojtek interesował się takimi działami matematyki jak topologia algebraiczna, geometria i topologia różniczkowa, algebra homologiczna i przemienna, analiza zespolona, czy też teoria grup Liego i ich reprezentacji.

Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku (burzliwie rozwijająca się na świecie, a zupełnie nieobecna w Poznaniu) topologia algebraiczna pojawiła się na wykładach prowadzonych przez Wojtka. Głęboka znajomość tematyki i wyjątkowa umiejętność przekazywania wiedzy, a także bardzo życzliwy stosunek do ludzi, szybko przyciągnęły do niego spore grono młodych adeptów matematyki. Wykłady, seminaria, obozy naukowe oraz prywatne spotkania w domu były okazją do niekończących się dyskusji. Wojtek bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą, którą przekazywał również podczas wypraw w ukochane góry. Z pewnej górskiej wyprawy już nie powrócił.

Coroczny, uroczysty wykład im. Wojtka Pulikowskiego jest formą upamiętniania tej niezwykłej postaci uzdolnionego, młodego matematyka, który na naszym Uniwersytecie był prekursorem badań z topologii algebraicznej, doskonałym organizatorem życia naukowego i wspaniałym nauczycielem.