Biografia dr. Wojtka Pulikowskiego

Studia matematyczne odbył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1969 roku, uzyskując stopień magistra matematyki. Na studia doktoranckie udał się do Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie. Ukończył je w 1973 roku, przedstawiając rozprawę doktorską o ekwiwariantnych teoriach bordyzmu indeksowanych reprezentacjami grup. Promotorem rozprawy był prof. Kazimierz Gęba, a konsultantem pomocniczym - doc. Andrzej Jankowski.

Już jako doktor nauk matematycznych Wojtek Pulikowski powrócił do Poznania, gdzie z dużym zapałem i entuzjazmem zaczął organizować wykłady, seminaria i szkoły dla studentów o tematyce dotyczącej takich działów matematyki jak topologia algebraiczna, topologia różniczkowa, geometria różniczkowa na rozmaitościach, algebra homologiczna, analiza globalna i analiza zespolona wielu zmiennych. Te działy matematyki współczesnej były wówczas w Poznaniu nieobecne na standardowych wykładach dla studentów. Wojtek był urodzonym nauczycielem, który w znakomity sposób potrafił przekazać nie tylko samą wiedzę, lecz również swój entuzjazm, zapał i zainteresowanie poznawaną matematyką współczesną.

Dzięki swej niezwykłej osobowości przyciągającej ludzi, w okresie dwóch lat pracy w Poznaniu (1973-1975), Wojtek skupił wokół siebie ponad 20 osób, które gotowe były ponosić trud poznawania wielu zaawansowanych działów matematyki. Rozmowom i dyskusjom matematycznym nie było końca. Wojtek często zapraszał swoich kolegów (uczniów) do swojego mieszkania, by tam cierpliwie przez długie godziny tłumaczyć zawiłości poznawanych teorii. Często też chodził z nimi do herbaciarni, by przy Jego ulubionej herbacie z konfiturami przekazywać swoją ogromną wiedzę i zapał do matematyki. Poza matematyką Wojtek miał jeszcze inną pasję - przebywanie na łonie natury, wędrówki po łąkach i lasach, a w szczególności górach. I w górach, w Beskidach, zginął tragicznie w sierpniu 1975 roku. We wrześniu tego roku miał polecieć do USA na roczny staż. Materiał do przerobienia przez uczniów podczas nieobecności Wojtka był przez niego samego starannie przygotowany. Do dziś pozostały notatki, które mimo ogromnego postępu matematyki, nic nie straciły na swojej wartości.

Wojtek Pulikowski był niezwykłym nauczycielem skupiającym wokół siebie młodych entuzjastów matematyki, co rokowało utworzeniem w Poznaniu znaczącej grupy topologów i geometrów. Wojtek był również bardzo utalentowanym matematykiem, którego publikacje zapowiadały Jego wspaniałą karierę naukową...