Ogólnopolskie Sympozjum Muzyka – Matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy.

Starożytni Grecy uznawali muzykę za sztukę wywodzącą się z matematyki, a analogie i związki między muzyką i matematyką zostały dostrzeżone przez wielu wybitnych filozofów, matematyków, jak i muzyków.  Znajdujemy wśród nich między innymi Euklidesa, Keplera, Eulera, Leibniza, Rameau, Schönberga i Messiaena. Jedni z nich wskazywali przykłady obiektów matematycznych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce.  Natomiast drudzy, wyrażali muzyczne koncepcje artystyczne językiem czystej matematyki.

Sympozjum ma stanowić forum umożliwiające prezentacje wyników badań prowadzonych na polu wzajemnego przenikania się muzyki i matematyki oraz umożliwić wymianę poglądów i doświadczeń w omawianym zakresie. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Cykl został zainaugurowany dnia 14 grudnia 2018 roku  w Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pomysłodawcami Sympozjum są: prof. AMP, dr hab. Monika Kędziora, prof. AMP, dr hab. Piotr Niewiedział oraz prof. UAM, dr hab. Maciej Grześkowiak.

Organizatorzy: prof. UAM, dr hab. Maciej Grześkowiak, prof. AMP, dr hab. Monika Kędziora, prof. AMP, dr hab. Piotr Niewiedział