Wykłady w ramach Konkursu im. Edyty Szymańskiej

Pani dr hab. Edyta Szymańska studiowała i pracowała na WMiI UAM przez łącznie 25 lat. W marcu 2015 r., w wieku 44 lat, krótko po uzyskaniu habilitacji i etatu profesora UAM, zmarła po 3-letnich zmaganiach z nowotworem. Aby uczcić jej pamięć i jednocześnie wesprzeć pozycję kobiet w polskiej matematyce, z inicjatywy prof. Andrzeja Rucińskiego, od roku 2017, organizowany jest na naszym wydziale konkurs jej imienia na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej uzyskany przez kobietę związaną z polskim środowiskiem naukowym. Konkurs ogłaszany jest co dwa lata jesienią, a rozstrzygany w marcu. Wtedy też ma miejsce uroczysty wykład laureatki połączony z wręczeniem dyplomów.