Uroczyste wykłady im. Władysława Orlicza

Czarnobiałe zdjęcie z podpisem profesora Władysława Orlicza

Władysław Orlicz (1903-1990)

Władysław Orlicz należy do grupy polskich matematyków, którzy wnieśli szczególnie wartościowy wkład w rozwój królowej nauk i na trwałe zapisali swoje osiągnięcia w skarbnicy wiedzy i poznania. Należał do Szkoły Lwowskiej, gdzie dał się poznać jako znakomity specjalista z zakresu szeregów ortogonalnych, teorii przestrzeni nazwanych później przestrzeniami Frécheta, teorii operatorów liniowych.

Z Poznaniem związał się w 1937 roku. Włożył ogromne zasługi dla poznańskiego ośrodka matematycznego nie tylko kształcąc kadry (był promotorem 37 rozpraw doktorskich), ale również dbając o to, aby w Poznaniu zajmowano się wieloma dyscyplinami matematyki. Jak mało kto rozumiał znaczenie i wartość zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi matematyki, dostrzegał niebezpieczeństwa wynikające ze zbyt daleko posuniętej specjalizacji, przywiązywał wielką wagę do zastosowań. Był człowiekiem ogromnej wiedzy i kultury matematycznej, potrafiącym kompetentnie dyskutować o problemach z najróżniejszych dziedzin matematyki.

Coroczny uroczysty wykład imienia Profesora jest jedną ze stałych form upamiętniania jego dokonań.