Archiwum wykładów

Wykład XXX, 06.12.2022
Prof. dr hab. Ludomir Newelski z Uniwersytetu Wrocławskiego
Grupy Ellisa

Wykład XXIX, 14.12.2021
Prof. dr hab. Wojciech Kucharz z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Odwzorowania regularne w przestrzenie jednorodne dla rzeczywistych liniowych grup algebraicznych

Wykład XXVIII, 17.11.2020
Prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Działanie grupy multiplikatywnej i geometria odwracania macierzy

Wykład XXVII, 13.06.2019
Prof. dr hab. Henryk Iwaniec z Rutgers University
Problems of equidistribution in arithmetic oraz
Prof. dr hab. Tadeusz Iwaniec z Syracuse University
Monotone hopf-harmonics

Wykład XXVI, 07.12.2018
Prof. dr hab. Sławomir Kołodziej z Uniwersytetu Jagielońskiego
Zespolone równanie Monge'a-Ampere'a w geometrii

Wykład XXV, 08.12.2017
Prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego PAN
O geometrycznych metodach w teorii grup nieskończonych

Wykład XXIV, 03.03.2017
Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
O ortogonalności funkcji multyplikatywnych i ciągów deterministycznych w teorii ergodycznej

Wykład XXIII, 04.12.2015
Prof. dr hab. Marek Bożejko z Uniwersytetu Wrocławskiego
Każda symetryczna miara probabilistyczna na prostej jest uogólnionym rozkładem Gaussa

Wykład XXII, 19.12.2014
Prof. dr hab. Feliks Przytycki z Instytutu Matematyki PAN w Warszawie
Zbiory Julii, wymiary - metody formalizmu termodynamicznego

Wykład XXI, 13.12.2013
Prof. dr hab. Piotr Biler z Uniwersytetu Wrocławskiego
Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań

Wykład XX, 11.12.2012
Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego
Świat nie jest taki zły

Wykład XIX, 02.03.2012
Prof. dr hab. Wiesław Pleśniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Teoria aproksymacji „po krakowsku”

Wykład XVIII, 14.01.2011
Prof. dr hab. Daniel Simson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Osobliwości, diagramy Dynkina, kołczany i problemy klasyfikacyjne

Wykład XVII, 11.12.2009
Prof. dr hab. Tadeusz Figiel Instytut Matematyczny PAN Oddział w Gdańsku
Własności aproksymacyjne przestrzeni Banacha

Wykład XVI, 09.01.2009
Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula (Uniwersytet Warszawski).
Problem Waringa i PDE o stałych współczynnikach

Wykład XV, 23.11.2007
Prof. dr hab. Andrzej Hulanicki (Uniwersytet Wrocławski)
O rachunkach funkcjonalnych dla operatorów translacyjnie niezmienniczych na grupach

Wykład XIV, 01.12.2006
Prof. dr hab. Józef Siciak (Uniwersytet Jagielloński)
Aproksymacja niekompletnymi wielomianami N zmiennych.

Wykład XIII, 13.01.2006
Prof. dr hab. Henryk Woźniakowski (Uniwersytet Warszawski)
Złożoność obliczeniowa procesów ciągłych.

Wykład XII, 19.11.2004
Prof. dr hab. Stanisław Woronowicz (Uniwersytet Warszawski)
Problemy analizy funkcjonalnej w teorii grup kwantowych

Wykład XI, 21.11.2003
Prof. Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Szeregi losowe bezwarunkowo zbieżne w przestrzeniach Banacha

Wykład X, 29.11.2002
Prof. Stanisław Janeczko (Instytut Matematyczny PAN)
Geometryczne i algebraiczne realizacje osobliwości

Wykład IX, 23.11.2001
Prof. Bogdan Bojarski (Instytut Matematyczny PAN)
Pewne nowe koncepcje w geometrycznej teorii przestrzeni Sobolewa

Wykład VIII, 5.12.2000
Prof. Andrzej Lasota (Uniwersytet Śląski)
Fraktale i ich uogólnienia

Wykład VII, 26.11.1999
Prof. Stanisław Łojasiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
O geometrii semianalitycznej i subanalitycznej

Wykład VI, 06.11.1998
Prof. Kazimierz Urbanik (Uniwersytet Wrocławski)
Identyfikacja statystyczna a klasyczne twierdzenie Müntza o wielomianach

Wykład V, 28.11.1997
Prof. Andrzej Schinzel (Instytut Matematyczny PAN)
O kongruencjach wykładniczych

Wykład IV, 8.11.1996
Prof. Aleksander Pełczyński (Instytut Matematyczny PAN)
Twierdzenie Orlicza o szeregach bezwarunkowo zbieżnych w przestrzeniach Lebesgue'a we współczesnej analizie

Wykład III, 10.11.1995
Prof. Czesław Olech (Instytut Matematyczny PAN)
O problemie Markowa-Yamabe dotyczącym globalnej stabilności układu dynamicznego

Wykład II, 25.11.1994
Prof. Zbigniew Ciesielski (Instytut Matematyczny PAN)
Przestrzenie Orlicza, bazy, pola losowe i wymiar fraktalny

Wykład I, 26.11.1993
Prof. Władysław Narkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Jak można udowodnić Wielkie Twierdzenie Fermata?