Otwarte wykłady środowiskowe z wielowymiarowych metod statystycznych

W dniu 25 czerwca 2012 roku w trakcie posiedzenia Rady Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Mirosław Krzyśko wystąpił z inicjatywą zorganizowania środowiskowych wykładów otwartych z wielowymiarowych metod statystycznych. Celem tej inicjatywy była integracja statystyków pracujących w różnych ośrodkach naukowych Poznania oraz upowszechnienie metod statystycznych, a w szczególności metod wielowymiarowych.

Cykle wykładów zostały zorganizowane pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pojedynczy cykl wykładów obejmuje dany rok akademicki, a za przygotowanie wykładów danego cyklu odpowiedzialne są następujące uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Poznańska. Pierwszy cykl wykładów otwartych zorganizowany został w roku akademickim 2012/2013 przez UAM.

Wykłady środowiskowe odbywają się raz w miesiącu, w środę o godz. 17:30, w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (A1-33/34).

Wszystkie wykłady można znaleźć w zakładce Wykłady i seminaria.