Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. Andrzej Schinzel

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci profesora Andrzeja Schinzela - wybitnego matematyka, doktora honoris causa naszego Uniwersytetu oraz laureata Medalu im. Władysława Orlicza.

Profesor Schinzel zmarł 21 sierpnia br. w wieku 84 lat w Konstancinie w Domu Seniora PAN. Będąc uczniem prof. Wacława Sierpińskiego, prof. Andrzej Schinzel przez większość swojej kariery poświęcił się studiowaniu rozlicznych problemów z zakresu teorii liczb: analitycznej, algebraicznej, teorii równań diofantycznych, geometrii liczb czy algebraicznych i arytmetycznych aspektów wielomianów. Prof. Schinzel urodził się w Sandomierzu w 1937 roku, uczęszczał tam do liceum, studiował w Warszawie, gdzie ukończył w 1958 roku studia na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Będąc laureatem II Olimpiady Matematycznej i wybitnie utalentowanym matematycznie młodym człowiekiem, prof. Schinzel ukończył doktorat w dwa lata po studiach, w 1960 roku pod kierunkiem prof. Wacława Sierpińskiego, a następnie dwa lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego z pokaźnym dorobkiem prawie 60 prac. W 1967 roku otrzymał tytuł profesora. Od 1994 roku był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Jego łączny dorobek liczy 349 publikacji (za Zenterblatt), w tym 225 prac samodzielnych. Najsłynniejszą pozycją jest obszerna monografia "Polynomials with special regard to reducibility" dotycząca problemów rozkładalności wielomianów nad różnymi ciałami. Prof. Schinzel uogólnił hipotezę o liczbach pierwszych bliźniaczych do rodzin wielomianów - problem ten jest znany jako tzw. hipoteza H Schinzla i jest jednym z najtrudniejszych nierozwiązanych problemów w teorii liczb. Publikował swoje prace wspólnie z wieloma słynnymi matematykami, np. z  Pálem Erdősem , Wacławem Sierpińskim, Haroldem Davenportem, J.W.S. Casselsem czy Haraldem Niederreiterem. Jego uczniem jest prof. Henryk Iwaniec, który zasłynął pracami z zakresu analitycznej teorii liczb. Prof. Schinzel pełnił również przez wiele lat rolę redaktora naczelnego prestiżowego czasopisma Acta Arithmetica, którego redakcja obecnie znajduje się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Profesor Schinzel był osobą nadzwyczaj skromną, życzliwą i ciepłą. Słynął ze swojej encyklopedycznej pamięci do nazwisk, dat i prac innych matematyków. Zawsze chętny do rozmowy, przekazywał swoją wiedzę na temat teorii liczb podczas wielu wykładów, w tym bardzo popularnego seminarium z teorii liczb, które organizował przez ponad 50 lat i na które zapraszał liczne grono młodych adeptów tego trudnego działu matematyki. Do ostatnich dni pozostawał aktywny naukowo, uczestniczył w seminarium i odpowiadał jak zwykle na pytania matematyczne zadawane przez innych. Jego charakterystyczna postać, elegancki i nieco staroświecki styl bycia na trwałe wpłynęły na klimat Instytut Matematycznego PAN, gdzie pracował przez całą swoją naukową karierę.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.