Data publikacji w serwisie:

IX edycja konkursu Study@research - laureaci z WMI

Rozstrzygnięta została IX edycja konkursu grantowego Study@research realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”.

Konkurs skierowany był do studentek i studentów UAM pierwszego roku studiów II stopnia oraz 4 roku jednolitych studiów magisterskich. Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 92 zwycięskie projekty. Laureatki i laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Z naszego Wydziału na liście zwycięzców znalazło się aż 15 projektów:

 • Rozgrywana liczba Ramseya dla ścieżek - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku matematyka: Natalię Adamską, opiekun prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga.
 • Użycie pozycyjnych wektorów zanurzeń dla kodu źródłowego z uwzględnieniem struktury drzewiaste - projekt realizowany jest przez studenta kierunku informatyka: Patryka Bartkowiaka, opiekun prof. UAM dr hab. Filip Graliński.
 • Modelowanie ceny zakupu 1m^2 nieruchomości w Poznaniu za pomocą metod sztucznej inteligencji i analizy danych - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku analiza i przetwarzanie danych: Weronikę Cichońska, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Wykorzystanie syntetycznych danych w celu poprawienia jakości wizyjnych modeli predykcyjnych - projekt realizowany jest przez studenta kierunku informatyka: Karola Cyganika, opiekun dr Wojciech Pałubicki.
 • Ulepszenie diagnostyki radiologicznej dzięki zastosowaniu architektury sieci neuronowych - projekt realizowany jest przez studenta kierunku analiza i przetwarzanie danych: Oskara Hiellera-Szalę, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Metody uczenia maszynowego w wyznaczaniu czynników optymalnego oddania strzału z dystansu w piłce nożnej - projekt realizowany jest przez studenta kierunku analiza i przetwarzanie danych: Tomasza Lipowskiego, opiekun dr Tomasz Piłka.
 • Kryptografia postkwantowa w oparciu o algorytm uczenia się z błędami (LWE) - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku informatyka: Zuzannę Gołebiewską, opiekun –dr Bartosz Naskręcki.
 • Badanie Wpływu Elementów Gamifikacji na Zaangażowanie, Motywację i Efekty Uczenia się w E-Learningu - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku analiza i przetwarzanie danych: Wiktorię Hajdrych, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych w dydaktyce matematyki i informatyki - projekt realizowany jest przez studenta kierunku nauczanie matematyki i informatyki: Rafała Hądzelka, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Zastosowanie widzenia komputerowego do oceny poprawności pozycji ciała i techniki wykonania figur w pole dance - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku analiza i przetwarzanie danych: Julię Nowak, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Dynamiczne generowanie wystroju pomieszczeń przy użyciu generatywnych sieci neuronowych - projekt realizowany jest przez studentów kierunku informatyka: Filipa Nowickiego, Jakuba Kokocińskiego, Arkadiusza Charlińskiego, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Optymalizacja rozgrywki w grze League of Legends poprzez wykorzystanie uczenia maszynowego i metod statystycznych - projekt realizowany jest przez studenta kierunku analiza i przetwarzanie danych: Mirona Pawlaka, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Automatyzacja analizy sprawozdań finansowych poprzez system inteligentnego przetwarzania tekstu - projekt realizowany jest przez studentkę kierunku analiza i przetwarzanie danych: Agatę Strugałę, opiekun dr Andrzej Wójtowicz.
 • Sztuczna inteligencja na platformie low-code - projekt realizowany jest przez studentów kierunku informatyka: Ardena Wołowca, Alicję Szulecką, Annę Śmigiel, Krzysztofa Raczyńskiego, Dawida Korzępę, opiekun dr Patryk Żywica.
 • Badanie algorytmów kryptografii post-kwantowej opartej na izogenii - projekt realizowany jest przez studenta kierunku informatyka: Pawła Woźniaka, opiekun dr Bartosz Naskręcki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim pomyślnej realizacji projektów!