Data publikacji w serwisie:

Studenci naszego Wydziału laureatami V edycji Study@research

Z przyjemnością informujemy, że w ramach V edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 049), przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich wśród zwycięskich projektów znalazły się dwa projekty zespołowe realizowane przez studentów naszego Wydziału pod opieką dra Andrzeja Wójtowicza.

  • "System umożliwiający transfer stylu architektonicznego z obrazów bazowych na obraz wejściowy" (Mateusz Ogrodowczyk, Joanna Kurczalska)
    Chcąc zmienić wystrój mieszkania lub przekonać się czy koncept, który wpadł nam poprzedniego wieczoru do głowy, uda się wpasować w obecny stan wnętrza, rozsądnym wyjściem wydaje się zwizualizować potencjalne modyfikacje przed ich wykonaniem. Mimo że do dyspozycji każdego pozostawione są narzędzia mniej lub bardziej zaawansowane nierzadko brak wprawy, czasu, czy zwyczajne zmęczenie, w znacznym stopniu utrudnia to zadanie amatorom architektury wnętrz oraz profesjonalistom. W ramach realizowanego projektu zostanie podjęta próba ułatwienia tego procesu poprzez stworzenie systemu umożliwiającego metamorfozę wybranego pomieszczenia, np. salonu, kuchni czy innego bastionu wchłaniania wiedzy. Jego głównym celem będzie implementacja i wytrenowanie modelu sieci neuronowej typu Generative Adversarial Network (GAN) dokonującego transferu wybranego stylu z przykładowych zdjęć na zdjęcie wprowadzone. Ze względu na charakter tego typu sieci, możliwe będzie także pobudzenie kreatywności projektantów, szczególnie w sytuacji potrzeby niedookreślonej zmiany wystroju.
  • "Klasyfikacja stylów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia" (Adam Wojdyła, Michał Ulaniuk, Marcin Kostrzewski)W projekcie tym głównym celem jest utworzenie modelu uczenia maszynowego pozwalającego na klasyfikację stylu wystroju wnętrz na podstawie zdjęć pomieszczeń. W ramach projektu przetestowane zostaną różne strategie klasyfikacyjne.

Oba projekty zakończą się posterami, które zostaną zaprezentowane na konferencji naukowej z tematyki sztucznej inteligencji.

Celem konkursu Study@research jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów. Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, kosztów publikacji artykułu, a także przewidują wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Uniwersytetu.