Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla naszej Studentki

Pani Karolina Tonak została laureatką  Stypendium im. dr. Jana Kulczyka przyznawanego studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.

Pani Karolina Tonak jest studentką II roku informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz II roku filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, członkinią kół naukowych: Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki oraz Koła Naukowego Żywych Metodyków „Metoteka”.

W ramach działalności w Studenckim Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Dydaktyki Matematyki działającym przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowała oraz przeprowadziła zajęcia z wyrażeń algebraicznych na poziomach podstawowym i rozszerzonym, z równań i nierówności na poziomie rozszerzonym oraz z ciągów na poziomie podstawowym w ramach ogólnopolskich warsztatów przygotowujących do matury z matematyki. Była zaangażowana w działania organizacyjne wydarzenia „Edukacja na miarę XXI wieku”, którego celem było prezentowanie wybranych metod skutecznego uczenia się, notowania oraz zarządzania czasem. Jest autorką artykułów: „Edukacja w ujęciu praktycznym”, „Przetwarzanie elaboracyjne, czyli o uczeniu pytaniami”, „Uczeń w świecie informacji”, „Mapy myśli – metoda skutecznego notowania, uczenia i zarządzania informacją” oraz „Jak uczyć się z fiszek”.

W ramach działalności w Kole Naukowym Żywych Metodyków „Metoteka” działającym przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmowała się tworzeniem materiałów edukacyjnych udostępnionych na platformie E-kreda w ramach akcji #NauczycielSamwDomu i przygotowaniem materiałów promujących ciekawe propozycje lekturowe w formie recenzji oraz słuchowisk z fragmentami książek.

Jako prelegentka brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez NZS Uniwersytetu Rzeszowskiego „Zarządzenie projektami i praca zespołowa w świetle nauki”, gdzie wygłosiła referat na temat rozwijania umiejętności współpracy we współczesnej szkole. Uczestniczyła w licznych konferencjach i prelekcjach: „Debiut Młodych Naukowców 2021”, „Po prostu uczeń!” „Wieczór relacji”, „Pomorska Noc Belfrów”, „PoGODNy Impuls dla Edukacji”, „Tricki na TIK-i na lekcjach języka polskiego”, „Zdalnie i genialnie, czyli Genially w rękach ucznia”, „Sens godzin wychowawczych w edukacji hybrydowej”, „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego”, „Neurodydaktyka i nauka poprzez grupową zabawę”, „Myślenie krytyczne na lekcjach z wychowawcą i na języku polskim w klasach IV-VIII”, „Jak wykorzystać techniki gamifikacji na lekcjach języka polskiego”, „Jak wykorzystać myślenie wizualne w ćwiczeniu czytania ze zrozumieniem”, „Godzina wychowawcza on-line – pomysły, inspiracje, narzędzia”.

W wolnym czasie zajmuje się projektowaniem grafik okazjonalnych i interfejsów graficznych do aplikacji mobilnych oraz tworzeniem stron internetowych. Interesuje się również psychologią, literaturą, teologią oraz teatrem. W przyszłości chciałaby zajmować się projektowaniem graficznym i programowaniem, a także edukacją polonistyczną w szkole średniej, polonistyczną, matematyczną i informatyczną – w ramach wolontariatu – w domach dziecka (by w ten sposób walczyć z nierównościami społecznymi i zapewniać podopiecznym wysokiej jakości edukację, pozwalającą na polepszenie warunków życia), a także kontynuować pracę z osobami starszymi, np. w domach seniorów.