Data publikacji w serwisie:

Uroczyste przekazanie oprogramowania Ankieter+

W dniu 31 maja 2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie oprogramowania Ankieter+ Sekcji "Biuro Jakości Kształcenia" zajmującej się na Uniwersytecie między innymi opracowaniem i udostępnieniem ankiet studenckich. Uroczystość została poprowadzona przez Panią Rektor Joannę Wójcik oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego.

Program Ankieter+ został zrealizowany w latach 2021/2022 jako projekt inżynierski przez panów Aleksandra Kiryka, Emila Markiewicza, Rafała Piotrowskiego i Wojciecha Wiśniewskiego, studentów informatyki. Prowadzony był przez prof. UAM dra hab. Jacka Marciniaka, a opiekę merytoryczną sprawował dr Bartłomiej Przybylski.

W uroczystości brała również udział pani Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr Edyta Juskowiak, opiekun projektu prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak, opiekun merytoryczny dr Bartłomiej Przybylski oraz pani dr Agnieszka Kamisznikow-Machniewska prowadząca zespół, który będzie korzystał ze zbudowanego oprogramowania.

Ankieter+ pozwala na wygodne i szybkie opracowanie ankiet studenckich zbieranych co roku na uniwersytecie. Dotychczas proces ten był pracochłonny i wymagał dużych nakładów czasowych. Dzięki oprogramowaniu Ankieter+ raporty z ankiet generowane będą bezpośrednio przez osobę opracowującą ankietę, z pełną kontrolą końcowej postaci wygenerowanego raportu. Usprawni to istotnie proces opracowania ankiet i oszczędzi zespołowi wykonującymi te czynności wiele czasu. Ponadto program Ankieter+ pozwala na wygodne budowanie ankiet prowadzonych poprzez system Ankieter (moduł systemu USOS). Dzięki temu proces ten będzie mógł być realizowany bez potrzeby angażowania specjalistów informatyków.

Ankieter+ to przykład wykorzystania umiejętności studentów informatyki na potrzeby społeczności całego uniwersytetu oraz przykład tego jak w ramach zajęć dydaktycznych można realizować projekty społecznie użyteczne. Korzyścią studentów z udziału w projekcie było realizowanie projektu inżynierskiego w zaawansowanym środowisku informatycznym, którym jest system USOS i Ankieter oraz możliwość kontaktu z przyszłymi użytkownikami budowanego oprogramowania, co nie jest możliwe przy pracy jedynie w środowisku laboratoryjnym.