Andrzej Alexiewicz

(11 II 1917 Lwów – 11 VII 1995 Poznań)

Po ukończeniu Państwowego Gimnazjum nr VI im. Stanisława Staszica we Lwowie i zdaniu  w 1935 r. matury  rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Przez rok studiował fizykę, potem matematykę. W marcu 1939 r. został zatrudniony jako zastępca asystenta w I Katedrze Matematyki kierowanej przez Stefana Banacha. Studia ukończył w roku 1940 na uniwersytecie ukraińskim – pracę magisterską napisał pod kierunkiem E. Żylińskiego. W 1941 został asystentem. W czasie okupacji niemieckiej 1941–1944 pracował jako laborant w instytucie Weigla. Brał udział w tajnym nauczani i kontynuował pracę naukową. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła  się na tajnym uniwersytecie w 1944 (promotor: W. Orlicz). Po wojnie przeniósł się wraz z rodziną do Poznania i zaczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim. W lipcu 1945 Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego nadała mu stopień doktora na podstawie obrony przeprowadzonej we Lwowie. Habilitował się w 1948 i objął stanowisko docenta. Profesorem nadzwyczajnym został w 1954, a zwyczajnym w 1964. W 1987 przeszedł na emeryturę. Był współorganizatorem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951–1954 prodziekan, a następnie 1954–1955 dziekan). W latach 1956–1959 pełnił funkcję prorektora UAM. W okresie 1962–1969 kierował Katedrą Matematyki II oraz Studium Zaocznym Matematyki. W latach 1969–1987 był dyrektorem Instytutu Matematyki. Zajmował się naukowo głównie analizą funkcjonalną. Opublikował  ponad 50 prac oraz 1 monografię. Wypromował 21 doktorów.  Otrzymał Nagrodę PTM im. Stefana Banacha, dwukrotnie nagrodę ministra, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jego pasją pozamatematyczną było malowanie.

Opracował Roman Murawski

K. Wład, „Alexiewicz Andrzej”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019,  13–17.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 268–280 oraz 371.
Musielak J., „Andrzej Alexiewicz – his life and work”, Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici 17 (1987),  3–6.
Musielak J., Wnuk W., Andrzej Alexiewicz, 1917–1995”, Wiadomości Matematyczne 32 (1996), 153–165.