Michał Karoński

(ur. 5 IX 1946 Śrem)

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu, gdzie w roku 1964 zdał maturę. W latach 1964–1969 studiował matematykę na UAM.  W roku 1969 podjął pracę na UAM. Doktoryzował się w roku 1974 (promotor: Tadeusz Caliński), a habilitował w roku 1984. W roku 1996 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Główne zainteresowania naukowe dotyczą losowych struktur dyskretnych, teorii grafów i teorii algorytmów. Opublikował ok. 60 prac naukowych i 1 monografię.  Założyciel i wieloletni redaktor czasopisma Random Structures and Algorithms, Wypromował 15 doktorów. Liczne pobyty i wykłady na uczelniach zagranicznych, m.in. University of Floryda w Gainesville, Southern Methodist University w Dallas, Purdue University w Indianie, Johns-Hopkins University w Baltimore i Emory University w Atlancie (kilkanaście semestrów od 1992 r.). W latach 2010–2016 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowego Centrum Nauki. Założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Matematyki Dyskretnej. Pierwszy dziekan nowego Wydziału Matematyki i Informatyki – pełnił funkcję dziekana przez dwie kadencje (1993–1999). Od 2016 roku jest członkiem Academia Europaea (Londyn). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2016 otrzymał medal Homini Vere Academico (UAM). W 2016 przeszedł na emeryturę.

Opracował Roman Murawski

A. Ruciński, „Karoński Michał”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019, 238–242.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań2021, 426–427.