Paweł Domański

(5 VI 1959 Poznań – 4 VIII 2016 Poznań)

Uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, gdzie w roku 1978 uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1978–1983 studiował matematykę na UAM. Doktorat uzyskał w roku 1987 pod kierunkiem Lecha Drewnowskiego. Habilitował się na UAM w roku 1991, a w roku 1999 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Na UAM pracował w latach 1983–2016, a od roku 1993 także w Instytucie Matematycznym PAN. Był prodziekanem ds. naukowych (2012–2014), kierownikiem Studium Doktoranckiego, koordynatorem wydziałowym ds. programu Sokrates oraz przez kilka lat kierownikiem Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Aktywnie działał także poza UA – latach 1999–2013 pełnił funkcję kierownika Instytutu Matematycznego PAN (Oddział Poznański). Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Prowadził badania w Bergische Universität w Wuppertalu (Niemcy) i w Universidad Politecnica de València (Hiszpania). Jego zainteresowania naukowe dotyczyły analizy funkcjonalnej, zastosowania metod tej analizy w analizie rzeczywistej i zespolonej oraz w równaniach różniczkowych. Opublikował 90 prac badawczych, wypromował 7 doktorów. Zdobył brązowy medal na XX Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Bukareszcie (1978), złoty medal w I Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki (1978; od 2017 konkurs ten nosi nazwę Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego). Otrzymał I nagrodę w Konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza (1983), Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1986), Nagrodę PTM im. Stefana Banacha (1991), Nagrodę Wydziału III PAN (1993), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2001). W latach 2007–2015 był członkiem Komitetu Matematyki PAN. W roku 2009 został członkiem korespondentem Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk.

Opracował Roman Murawski

T. Ciaś, „Domański Paweł”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019, 116–119.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 394–395.
L. Skrzypczak, Paweł Domański (1959–2016), Wiadomości Matematyczne 52 (2016), 367–370.
J. Bonet, M. Langenbruch, Matematyczny dorobek Pawła Domańskiego, Wiadomości Matematyczne 53 (2017), 1–41.