Seweryna Łuszczewska-Romahnowa

(10 VIII 1904 Mszana k. Zborowa, woj. tarnopolskie – 27 VI 1978 Poznań)

Ukończyła gimnazjum we Lwowie. W latach 1922–1925 i 1927/1928 studiowała filozofię i matematykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Rok szkolny 1926/1927 spędziła we Francji jako prywatna nauczycielka, następnie pracowała we Lwowie jako nauczycielka szkół średnich. W roku 1932 podjęła pracę w Katedrze Filozofii I Uniwersytetu Jana Kazimierza kierowanej przez Kazimierza Ajdukiewicza. Doktoryzowała się w roku 1932 na podstawie rozprawy O wyrazach okazjonalnych – promotorem formalnym był Kazimierz Twardowski, a promotorem faktycznym Kazimierz Ajdukiewicz. W roku 1939 została usunięta z uniwersytetu. Przez okres dwóch lat szkolnych pracowała w szkolnictwie średnim we Lwowie ucząc (po ukraińsku) matematyki i astronomii. W roku 1943 aresztowana wraz z mężem przez gestapo. Przeszła przez obozy koncentracyjne w Majdanku, Ravensbrück i Lipsku. Po zakończeniu wojny pracowała jako urzędniczka i tłumacz w UNRRA. W roku 1946 wróciła do Polski i w styczniu 1947 podjęła pracę w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk (zamienionej w roku 1951 na Katedrę Logiki) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Poznańskiego, którą kierował Kazimierz Ajdukiewicz. W roku 1954 powołana została na stanowisko docenta, a w roku 1962 – profesora nadzwyczajnego. W roku 1955, po wyjeździe Ajdukiewicza do Warszawy, przejęła funkcję kierownika Katedry Logiki (włączonej w roku 1969 jako Zakład Logiki do Instytutu Matematyki UAM). Kierowała nią do przejścia na emeryturę w roku 1974. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły logiki matematycznej, metodologii oraz historii logiki i metodologii. Opublikowała 27 prac badawczych, wypromowała 3 doktorów.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 491–492.
T. Batóg, Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, Studia Filozoficzne nr 1 (1979), 189–194.
T. Batóg, Romahnowa (Łuszczewska–Romahnowa), Polski Słownik Biograficzny XXXI (1989), 575–576.