Data wydarzenia:

Wykład nr 7: O pewnym matematycznym modelu ewolucji genomu

Data: środa 13.12.2023, godz. 13:15

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, sala Parter, Wydział Biologii UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Michał Jasiczak

Streszczenie:

Współczesna genetyka zna wiele pytań, na które nie udzielono jeszcze pełnych odpowiedzi. Wydaje się np., że zjawisko wielokrotnego występowania tego samego genu może mieć duże znaczenie biologiczne. Przypuszcza się, iż fakt, że słonie mają aż 20 kopii genu p53, jest związany z tym, że zwierzęta te chorują na nowotwory rzadziej niż wskazywałyby na to ich wielkość i długość życia. Celem wykładu będzie przedstawienie pewnego matematycznego modelu ewolucji genomu, pochodzącego od Rudnickiego, Tiuryna i Wójtowicza, wyjaśniającego rozkład powtórzeń genów w genomie.

Wykład będzie składać się z dwu części. W pierwszej, wstępnej, zostaną podane wymagane definicje oraz opisany zostanie model będący przedmiotem wykładu. Model ten jest przykładem tak zwanego modelu strukturalnego, który opisuje nie liczbę osobników populacji, w tym przypadku genów, ale strukturę tej populacji. Narzędziem matematycznym służącym do badania takich modeli jest teoria tzw. półgrup Markowa, pozwalająca opisać asymptotykę rozkładu genów. Druga, główna część wykładu, będzie poświęcona opisowi tego narzędzia.

Główny nacisk zostanie położony na elementarne, ilustrowane przykładami, przedstawienie podstaw ww. teorii.

O wykładowcy:

Doktor (2004) oraz doktor habilitowany (2013) nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Analizy matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Promotor jednej rozprawy doktorskiej. Zainteresowania naukowe obejmują analizę, analizę zespoloną, teorię operatorów, geometryczną teorię miary oraz zastosowania matematyki w biologii.  Stypendysta Programu Fulbrighta (2003), laureat Nagrody Premiera RP (2005), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017).