Data wydarzenia:

Wykład nr 14: Logiczne formalizacje wybranych dowodów na istnienie Boga

Data: czwartek 07.03.2024, godz. 12:00

Miejsce: ul. Wieżowa 2/4, sala Audytorium IV, Wydział Teologiczny UAM

Prelegent: Prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz

Streszczenie: 

Celem wykładu jest podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy można udowodnić istnienie Boga - Absolutu? W literaturze znanych jest wiele argumentacji nazywanych „dowodami na istnienie Boga” bądź „dowodami na istnienie Absolutu”. Argumentacje te, formułowane zwykle w języku potocznym, nie spełniają  wymogów ścisłości, nakładanych na dowody w matematyce. W wykładzie zostaną omówione te spośród nich, które przypominają ścisłością dowody matematyczne, a które można spróbować do postaci dowodu doprowadzić.

Dowody na istnienie Boga od stuleci były przedmiotem rozważań uczonych, przede wszystkim teologów i filozofów, jednak dopiero w XX wieku zajęli się nimi logicy i matematycy. Podjęli oni próby uściślenia i formalizacji niektórych spośród dotychczasowych dowodów na istnienie Boga. Kurt Gödel podał nawet dowód w języku formalnym, oparty na ideach św. Tomasza z Akwinu oraz G. W. Leibniza. Wykład będzie zawierał omówienie kilku takich dowodów.

Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację jednego z ciekawszych dowodów na istnienie Boga, pochodzącego od św. Anzelma z Canterbury (1033‑1109). Dowód ten, podany ok. 1078 roku, był wielokrotnie analizowany, a w XX wieku rekonstruowano go w języku logiki modalnej. W trakcie wykładu zostanie podana próba formalizacji tego dowodu w języku teorii relacji.

O wykładowcy:

Doktor nauk prawnych (1977), doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2000), doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (1997), profesor nauk humanistycznych (2016). Emerytowany profesor Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Promotor dwu rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe obejmują logikę matematyczną oraz jej zastosowania.