Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki Θβℓιcℤε

Serdecznie zapraszamy na XI edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki Θβℓιcℤε, która odbędzie się w dniach 10-12 maja na naszym Wydziale.

Wydarzenie to wyjątkowa poznańska inicjatywa zrzeszająca pasjonatów Matematyki, Informatyki i kierunków pokrewnych z całej Polski. Konferencja organizowana jest cyklicznie od 2014 roku przez członków Koła Naukowego Matematyków oraz Stowarzyszenie Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki Θβℓιcℤε.

Od tego roku wprowadzamy specjalny blok poświęcony w całości Informatyce. Głównym celem konferencji jest stworzenie możliwości spotkania Studentów kierunków ścisłych z całej Polski, wymiana wiedzy i doświadczenia między nimi. Przez trzy dni będzie można wysłuchać kilkadziesiąt Studenckich referatów oraz obejrzeć ich postery naukowe!

Link do oficjalnej strony konferencji oraz Facebooka.

Podsumowanie

W dniach 10-12 maja 2024 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyła się XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki θβℓιcℤε, której głównymi organizatorami byli Studenci należący do Koła Naukowego Matematyków.

θβℓιcℤε jest jedną z największych studenckich konferencji matematycznych w Polsce i jedyną taką poznańską inicjatywą matematyczną. W tym roku liczba zarejestrowanych osób przekroczyła najśmielsze oczekiwania. W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników, wygłoszono niemal 50 referatów oraz zaprezentowano prawie 20 posterów naukowych. Swoje wystąpienie zanotowali Studenci WMI, członkowie KNM - m.in. Zuzanna Rygiewicz, Bartosz Repczyński, Kamil Przespolewski oraz Filip Jankowski. Nagrodę za najlepszy referat otrzymał Bartosz Kamiński z Politechniki Łódzkiej za wystąpienie "Drogi Banachu, a można tak ogólniej? Czyli topologiczne kontrakcje i uogólnione twierdzenie Banacha", a za najlepszy poster Aleksandra Symko z Politechniki Gdańskiej z pracą "Szyfr trudniejszy do złamania od Enigmy? - Szyfr Lorenza". Serdecznie gratulujemy!

Wykład otwierający pod tytułem "Matematyczny bigos z informatycznymi przyprawami" wygłosił pracownik Zakładu Matematyki Dyskretnej WMI - profesor Tomasz Łuczak. Było to wystąpienie niezmiernie kształcące, wzbogacone wieloma anegdotami i nie unikające elementów humorystycznych. Bardzo dziękujemy profesorowi, że zgodził się otworzyć konferencję i tak znakomicie dopasował swój wykład do różnorodnych słuchaczy!

W tym roku przez cały czas trwania konferencji uczestnicy mogli podziwiać kolekcję maszyn liczących, którą uprzejmie zgodził się udostępnić oraz szczegółowo o niej opowiedzieć wszystkim zainteresowanym dr Jan Kaczmarek. Dziękujemy!

Ogromne podziękowania kierujemy do Rektora Szkoły Nauk Ścisłych - profesora Michała Banaszaka oraz Dziekana naszego wydziału - profesora Krzysztofa Dyczkowskiego za finansowe wsparcie przy organizowaniu konferencji θβℓιcℤε!

Nie zapominamy również o sponsorach konferencji: wydawnictwu Znak Literanova, Muzeum Matematyki w Kórniku (MuMa), Oddziałowi Poznańskiemu Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) oraz przedsiębiorstwu informatycznemu Wolfram Research. Bardzo dziękujemy za wsparcie!

θβℓιcℤε dostarczyło uczestnikom wielu okazji do rozwijania ich matematycznej wiedzy, poszerzania horyzontów i integrowania się ze studentami z innych uczelni z całej Polski. Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo! Ogromne gratulacje należą się również wszystkim zaangażowanym w tworzenie konferencji - organizatorom, wolontariuszom, a w szczególności Prezes Koła Naukowego Matematyków - Adriannie Smolińskiej - koordynatorce tegorocznego wydarzenia!