Data wydarzenia:

Wykład nr 17: O tym, jak zrobić coś dobrze i szybko, czyli co każdy powinien wiedzieć o algorytmach

Data: piątek 15.03.2024, godz. 10:00

Miejsce: ul. Kołobrzeska 15, sala Aula, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański

Streszczenie:

Wiele zastosowań współczesnej informatyki wymaga napisania implementacji programowych różnego rodzaju algorytmów. Początkujący programiści często zadowalają się formalną poprawnością algorytmów, uznając, iż algorytm jest „dobry”, jeżeli zwraca poprawne wyniki. Celem wykładu jest wykazanie, przez prezentację głównych pojęć działu informatyki o metodach tworzenia „dobrych” algorytmów nazywanego algorytmiką, że wspomniane podejście nie jest wystarczające.

W trakcie wykładu zostanie pokazane, iż w algorytmice na ogół istnieje więcej niż jeden algorytm rozwiązujący dany problem. Pokazane zostanie również, że różne algorytmy dla tego samego problemu można porównywać za pomocą metod badania złożoności obliczeniowej, złożoności pamięciowej, złożoności komunikacyjnej, głębokości rekurencji czy poprawności numerycznej oraz że  postępowanie takie prowadzi do wyboru algorytmu najlepiej spełniającego określone wymagania. Omawiane pojęcia będą ilustrowane konkretnymi, łatwymi do zrozumienia przykładowymi algorytmami.

Główny nacisk zostanie położony na dwa najważniejsze spośród wymienionych pojęć, tj. złożoność obliczeniową oraz poprawność numeryczną algorytmów.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (1986) oraz doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (2006). Emerytowany profesor UAM na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Promotor jednej rozprawy doktorskiej. Zainteresowania naukowe obejmują matematykę dyskretną oraz teoretyczne podstawy informatyki. Staże naukowe na Case Western Reserve University (Cleveland, USA, 1988), Heinrich Heine Universität (Düsseldorf, Niemcy, 1992), Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugalia, 1994–1997) oraz Universidade de Aveiro (Aveiro, Portugalia, 2002–2005). Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM (2012-2020).