Data wydarzenia:

Warsztaty dla studentów i doktorantów zainteresowanych metodami obliczeniowymi w matematyce

W dniach 2-3 lipca 2022 r. na naszym Wydziale odbędą się warsztaty dla studentów i doktorantów zainteresowanych metodami obliczeniowymi w matematyce oraz zastosowaniami matematyki w innych dyscyplinach. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni naukowcy zajmujący się matematyką obliczeniową. Ponadto obecni będą (osobiście lub zdalnie) przedstawiciele firm komercyjnych - liderzy branży, którzy posługują się zaawansowanymi narzędziami matematycznymi. Przedstawione również zostaną ogólne możliwości współpracy/staży i zatrudnienia.

Warsztaty poprzedzają międzynarodową konferencję Applied Topology in Będlewo 2022.

W ramach warsztatów zaplanowano następujące minikursy:

  • Paweł Dłotko (Centrum Dioscuri w Analizie Danych Topologicznych): Wprowadzenie do Topologicznej Analizy Danych
  • Marek Kaluba (Karlsruher Institute für Technologie): Dodatniość, symetria i optymalizacja półokreślona
  • Piotr Miłoś (Instytut Matematyki PAN): Wprowadzenie do głęboko wzmacnianego e-learningu
  • Sayan Mukherjee (Duke University): Tytuł będzie podany wkrótce
  • Paweł Pilarczyk (Politechnika Gdańska): Topologiczna metoda obliczeniowej analizy dynamiki
  • Nicholas Scoville (Ursinus College): Tytuł będzie podany wkrótce

Uwaga: Większość minikursów będzie łączyć standardowy wykład z ćwiczeniami komputerowymi. Zakłada się przerabianie przykładów, dostarczonych przez wykładowców, w językach Python, R lub C++.

Ponadto obecni będą następujący partnerzy z firm komercyjnych: Jeffrey Donatelli, Lawrence Berkley National Lab Laxmi Parida, IBM Research Han Wang, Wells Fargo.

Warsztaty organizowane są przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM (Wacław Marzantowicz) oraz Centrum Dioscuri z Topologicznej Analizy Danych (Paweł Dłotko, Michał Lipiński i Justyna Signerska-Rynkowska).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ICM.