Jerzy Albrycht

(12 II 1924 Lwów – 2 VI 2021 Poznań)

Uczęszczał do VIII Gimnazjum i Liceum we Lwowie, gdzie do wybuchu wojny skończył dwie klasy. W czasie wojny pracował w Instytucie Profesora Weigla. Po wojnie przyjechał do Polski i po zdaniu matury studiował na Uniwersytecie Poznańskim: matematykę w latach 1946–1949 i fizykę w latach 1950–1952. W latach 1970–1973 studiował także teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (studia skończył bez przedstawienia pracy magisterskiej). W roku 1946 rozpoczął pracę na  uniwersytecie w Poznaniu. Doktoryzował się w Instytucie Matematycznym PAN w 1959 (promotor: Władysław Orlicz). Habilitację uzyskał na UAM w roku 1964, a tytuł naukowy profesora w 1984. Pracował na uniwersytecie w latach 1946–1952 i 1955–1981, w Instytucie Matematycznym PAN w Poznaniu w latach 1952–1964, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1972–2003 oraz na Politechnice Poznańskiej w latach 1981–1990. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły analizy funkcjonalnej, zbiorów rozmytych i mechaniki nieba. Był organizatorem i kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych UAM. Opublikował około 42 prac naukowych. Wypromował 22 doktorów. Trzykrotnie otrzymał nagrodę ministra. W roku 1984 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w roku 2017 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Będąc katolikiem żywo interesował się tradycją judaistyczną. Był jednym z animatorów życia żydowskiego w Poznaniu. Zbierał judaika, miał kolekcję menor. Czytał Stary Testament po hebrajsku, uczył się też języka aramejskiego.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 370.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Albrycht
https://www.youtube.com/watch?v=tuXrtseBUTg
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/historia/byli-pracownicy/prof.-jerzy-albrycht