Data wydarzenia:

Otwarcie wydziałowej Kolekcji Maszyn Liczących

2 października 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oficjalnie otwarta została Kolekcja Maszyn Liczących.

W 2013 roku, podczas obchodów jubileuszu 20-lecia Wydziału Matematyki i Informatyki, w wydziałowej bibliotece zaprezentowano część stworzonej przez pana dra Jana Kaczmarka kolekcji komputerów, monitorów i drukarek. Kolekcji, którą przez lata pan doktor poszerzał i wzbogacał o kolejne elementy, konsekwentnie dbając o zachowanie dla celów edukacyjnych sprzętu komputerowego wykorzystywanego najpierw w Instytucie, a następnie na Wydziale Matematyki.

Dzisiaj, dziesięć lat później, dzięki zaangażowaniu, determinacji i cierpliwości dra Kaczmarka, na mapie Wydziału powstało miejsce wyjątkowe – Kolekcja Maszyn Liczących. Miejsce to nie tylko służy stałej prezentacji zgromadzonych eksponatów, ale staje się także źródłem cennej wiedzy dla studentów, uczniów oraz gości odwiedzających nasz Wydział.

Kolekcja nie powstałaby, gdyby nie darczyńcy, którymi w większości są pracownicy naszego Wydziału.

Bardzo dziękujemy!