Data wydarzenia:

Wykład nr 4: Cztery, pięć i sześć, czyli o pierwszych mechanicznych maszynach liczących na ziemiach polskich

Data: wtorek 14.11.2023, godz. 10:45

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.71, Wydział Historii UAM

Prelegent: Dr Izabela Bondecka-Krzykowska

Streszczenie: 

Proste maszyny liczące znane były już w starożytności, lecz istotny postęp został dokonany dopiero w XVII wieku, gdy powstały maszyny Schickarda, Leibniza i Pascala. Mimo iż maszyny tego typu konstruowano głównie na Zachodzie, nie brak jednak w historii ich powstania wątków polskich. Celem wykładu jest prezentacja pierwszych maszyn liczących powstałych w XIX wieku na ziemiach polskich oraz przedstawienie sylwetek ich twórców.

W trakcie wykładu omówione zostaną maszyny zbudowane przez Abrahama Sterna (pierwsza na świecie maszyna wykonująca pięć działań arytmetycznych), Chaima Zeliga Słonimskiego (maszyna wykorzystująca pewne twierdzenie dotyczące elementów tzw. ciągu Fareya) oraz Abrahama Staffela (maszyna wykonująca sześć działań arytmetycznych).

Szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie budowy tych maszyn oraz sposób wykonywania na nich obliczeń, w oparciu o szkice wykonane przez twórców maszyn, dokumenty towarzystw naukowych oraz notatki prasowe.

O wykładowcy:

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (2002). Aktualnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zainteresowania naukowe obejmują filozofię i historię informatyki, filozofię matematyki, logikę matematyczną  oraz dydaktykę informatyki.