Data wydarzenia:

Wykład nr 5: Przygody matematyka w świecie krystalografii

Data: piątek 24.11.2023, godz. 9:00

Miejsce: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, sala Aula, Wydział Chemii UAM

Prelegent: Dr Bartosz Naskręcki

Streszczenie: 

Cechą współczesnej nauki jest przenikanie się różnych dziedzin nauki.  Szczególnie spektakularnym przykładem tego zjawiska jest krystalografia - dziedzina leżąca na styku biologii, chemii, fizyki i matematyki, opisująca struktury molekularne, krystaliczne i quasi-krystaliczne. Krystalografia ma wiele zastosowań w medycynie, nauce i przemyśle, a o jej znaczeniu dobitnie świadczy fakt przyznania krystalografom niemal 50 nagród Nobla. Celem wykładu jest przedstawienie wpływu na tę dziedzinę idei z teorii grup, geometrii,  topologii i kombinatoryki oraz sposobu, w jaki krystalografowie inspirowali i wciąż inspirują nowe odkrycia matematyczne.

Wykład rozpocznie się od przedstawienia klasyfikacji grup krystalograficznych i kryształów, jej pochodzenia i konsekwencji. Następnie omówione zostaną związane z nią trudne problemy upakowania kul i innych obiektów w przestrzeniach niskiego i wysokiego wymiaru, które niezwykle spektakularnie rozwiązano dzięki pracom Halesa, Viazowskiej oraz Smitha i innych. Przedstawione zostaną także efekty fascynującej współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii UAM a Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM, rozpoczętej w 2020 roku bardzo niewinną wymianą myśli naukowych, i jak współpraca ta zaowocowała głębszym zrozumieniem problemów krystalografii dzięki spojrzeniu na nie z perspektywy metod topologii i kombinatoryki.

Główny nacisk zostanie położony na przedstawienie kluczowej roli sprzężenia zwrotnego chemii i fizyki z  matematyką, wpływu wyników eksperymentalnych na teorię i odwrotnie oraz bardzo silny aspekt interdyscyplinarności.

O wykładowcy:

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (2014). Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz jako adiunkt badawczy w Instytucie Matematycznym PAN (od 2022). Zainteresowania naukowe obejmują teorię liczb, geometrię algebraiczną, arytmetykę krzywych eliptycznych, teorię form modularnych oraz krystalografię matematyczną. Laureat Nagrody Głównej PTM dla młodych matematyków (2013), nagrody „Diamenty krystalografii” PAN (2022, 2023). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2023-2025).