Data wydarzenia:

Wykład nr 8: Czego nie powinien robić matematyk, czyli o metodach statystycznych w badaniu klimatu

Data: czwartek 14.12.2023, godz. 11:30

Miejsce: ul. B. Krygowskiego 10, sala Aula im. Bogumiła Krygowskiego, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Prelegent: Prof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski

Streszczenie: 

Współcześnie obserwowane zmiany klimatu i ich konsekwencje są przedmiotem badań w wielu ośrodkach naukowych. Celem wykładu jest przedstawienie zagadnienia detekcji niestacjonarności zmiennych klimatycznych, będącego podstawowym elementem badania zmian klimatu.

W toku wykładu zostaną przedstawione pewne metody badania niestacjonarności w danych obserwacyjnych, opracowane przed laty przez wykładowcę wspólnie z prof. Zbigniewem W. Kundzewiczem z Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Andrasem Bardossym z Uniwersytetu w Stuttgarcie.

Szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie trudności praktycznych i teoretycznych, jakie niesie ze sobą zagadnienie określenia istotności zmian.

O wykładowcy:

Doktor (2002) oraz doktor habilitowany (2014) nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora UAM w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Promotor jednej rozprawy doktorskiej. Zainteresowania naukowe obejmują teorię liczb oraz metody statystyczne w hydrologii. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP (2003), stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004).