Filmy

Nowy cykl wykładów

Wykłady Naukowe WMI zostały zainaugurowane w maju 2021 roku i odbywają się cyklicznie, każdego miesiąca roku akademickiego.

Celem wykładów jest zaprezentowanie badań prowadzonych przez grupy badawcze na naszym Wydziale.NAGRANIA Z WYKŁADÓW