Data publikacji w serwisie:

Konferencja zamykająca 3-letni projekt Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

W miniony piątek tj. 10 grudnia odbyła się hybrydowa konferencja zwieńczająca 3 lata realizacji projektu Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów, w którym UAM w Poznaniu był jednym z partnerów.

W projekcie jako eksperci przedmiotowi udział wzięli pracownicy wydziałów Matematyki i Informatyki, Biologii, Chemii, Neofilologii oraz Anglistyki pod opieką koordynatorki projektu dr Edyty Juskowiak. Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujących między innymi: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, nauczanie eksperymentalne, metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Więcej o projekcie przeczytać można na stronie: http://szkolacwiczen.pl/