Data publikacji w serwisie:

Druga edycja konkursu MuMaK dla studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Kreatywnego Konkursu MuMak dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów!

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu aktywności edukacyjnej, której celem jest rozwój kompetencji matematycznych. Nagrodą główną w konkursie jest zaproszenie, na koszt organizatora, autorów zwycięskiego projektu do przeprowadzenia zajęć zgodnych z projektem podczas Festiwalu Matematyki w Kórniku. Organizator zobowiązuje się także do dofinansowania zakupu materiałów i wykonania eksponatów potrzebnych do realizacji zwycięskiego projektu do kwoty nie przekraczającej 5000 zł.

Pierwszą edycję konkursu wygrał zespół Matemaczki z IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach pod opieką p. Katarzyny Trajdos. Zaprojektował on i zrealizował niezwykłą grę terenową „Matematyczne Katowice”, której trasa przebiegała w pobliżu wielu ważnych historycznie budynków i obfitowała w matematyczne zagadki i zadania. W grze wzięło udział 14 drużyn, a podczas drugiej edycji Festiwalu Matematyki w Kórniku drużyna przedstawiła relację z jej przebiegu. Jury oraz publiczność doceniły pomysłowość i zaangażowanie twórców znakomitego scenariusza!

Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2024 roku.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie www.mumak.edu.pl.