Data publikacji w serwisie:

III edycja konkursu im. Edyty Szymańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza III edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2019-2020 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek laureatką konkursu zostanie jedna osoba wskazana przez kapitułę konkursu. Laureatka otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie zaproszona do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2021 roku. Ogłoszenie nazwiska laureatki nastąpi nie później niż do 28 lutego 2021 roku.

III edycja konkursu (podobnie jak poprzednia) została objęta patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie oraz na stronie poświęconej konkursowi.