Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dla absolwentów kierunku nauczanie matematyki i informatyki

Rada programowa kierunku nauczanie matematyki i informatyki ogłasza konkurs „Magisterka+” na najlepszą pracę magisterską dla absolwentów kierunku nauczanie matematyki i informatyki, którzy przygotowali swoje prace magisterskie w obszarze dydaktyki matematyki, dydaktyki informatyki lub pedagogiki. Patronat nad konkursem objął Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości badań wśród studentów, inspirowanie do tworzenia prac na najwyższym poziomie naukowym oraz docenienie zaangażowania w rozwój dydaktyki matematyki i dydaktyki informatyki.

Konkurs jest adresowany do absolwentów, którzy uzyskali dyplom magistra nie później niż 30 września 2024 r., a ich praca uzyskała ocenę bardzo dobrą, niezależnie od innych osiągnięć takich, jak średnia ze studiów czy ocena z egzaminu magisterskiego. Regulamin konkursu dostępny jest w intranecie studenta.

Termin składania prac upływa 15 października 2024 r. Prezentacje nominowanych prac odbędą się w styczniu 2025 r. a zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu prezentacji. Prace można zgłaszać za pośrednictwem promotora lub recenzenta, kierując zgłoszenia do przewodniczącej Jury prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (sylwia.jaskulska@amu.edu.pl).

Zachęcamy do udziału w konkursie, który stanowi doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz jest szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Dla autorki/autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową, sponsorowaną przez firmę ROCKWOOL GBS.

Grupa ROCKWOOL jest światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny skalnej. Pierwsza fabryka powstała w Hedehusene w Danii w 1937 roku. Na przestrzeni lat ROCKWOOL poszerzał swoje portfolio produktowe, otwierał kolejne fabryki i biura w nowych lokalizacjach. W Polsce po raz pierwszy ROCKWOOL zagościł w 1993 roku, natomiast w 2016 roku firma otworzyła centrum kompetencyjne ROCKWOOL GBS w Poznaniu, które zajmuje się kompleksowym wsparciem biznesu w zakresie finansów, IT, badań i rozwoju, inżynieringu, zakupów oraz marketingu.

Strona: Poznaj ROCKWOOL GBS
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/rockwool-gbs/
Facebook: Rockwool GBS | Poznan (facebook.com)