Data publikacji w serwisie:

Matematyczny Kalendarz Adwentowy 2021

Każdego dnia, od 28 listopada do 23 grudnia br., o godz. 20:00 na stronie konkursu publikowane będzie zadanie matematyczne, którego rozwiązanie uczestniczki i uczestnicy mogą odesłać do godz. 18:00 dnia następnego. Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt. Autorem zadań jest dr Bartłomiej Bzdęga.

Konkurs w 2021 roku skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie poprzez utworzenie konta na stronie internetowej wydarzenia i przesłanie rozwiązania bieżącego zadania (więcej informacji w regulaminie).

Patronat nad konkursem sprawują:

  • dr hab. Krzysztof Dyczkowski, prof. UAM, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Mieczysław Cichoń, prof. UAM, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.