Data publikacji w serwisie:

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2021

Już tylko 4 dni zostały, aby aplikować w konkursie BESTStudentCAMP 2021!

Podczas Szkoły Letniej, która odbędzie się w dniach 21-26 września br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach, przewidziano 6 dni bardzo ciekawych i inspirujących zajęć, prowadzonych przez kadrę UAM oraz osoby z zewnątrz (m.in. zajęcia z umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point, umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant, zajęcia z emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy, zajęcia z etykiety akademickiej, umiejętności efektywnego myślenia i działania). Oprócz warsztatów, przewidziano 2 dni wyjazdowe – do Biskupina oraz Kórnika. Ponadto odbędą się wydarzenia kulturalno-rekreacyjne, których szczegółów na razie nie zdradzimy. Wyjazd będzie świetną okazją do integracji uczestników i jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dla przypomnienia:

Konkurs skierowany jest do studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz/lub są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych. Komisja konkursowa BESTStudentGRANT dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), w którym należy wskazać, jakie działania o charakterze badawczym zostały przez Państwa podjęte w mijającym roku akademickim 2020/2021.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB.

Aplikować można do 28 czerwca 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone 12 lipca 2021 r.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/szkola-letnia-dla-best-studentow-beststudentcamp-2021

https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/szkola-letnia-dla-best-studentow-beststudentcamp-2021