Data publikacji w serwisie:

Badanie oceniające przebieg kształcenia w trybie zdalnym

Do 14 marca trwa badanie oceniające przebieg kształcenia w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2020/2021 skierowane do studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wasze szczere opinie pozwolą ocenić, czy działania wdrożone w celu udoskonalenia zajęć prowadzonych online przyniosły spodziewany efekt.

Anonimowy kwestionariusz jest dostępny w systemie Ankieter oraz USOSweb. To tylko 9 pytań i nie więcej niż 3 minuty na udzielenie odpowiedzi, bez których niemożliwa będzie ocena jakości kształcenia na odległość. Gorąco zachęcamy do udziału w ankiecie!