Data publikacji w serwisie:

Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022

W dniu 1.10.2021 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022 dla pracowników naszego Wydziału. Spotkanie zorganizowane zostało w formie hybrydowej. Podczas spotkania dziekani przekazali najważniejsze informacje dotyczące wydziału, podsumowali miniony rok akademicki oraz przedstawili wyzwania i plany na nadchodzący czas.

Dzień wcześniej, tj. 30 września powitaliśmy studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają naukę na WMI.