Data publikacji w serwisie:

Letnia Szkoła Dydaktyczna na WMI

W minionym tygodniu odbyła się na naszym wydziale pierwsza Letnia Szkoła Dydaktyczna.

Studenci kierunku Nauczanie matematyki i Informatyki, dydaktycy oraz nauczyciele szkół ćwiczeń współpracujących z wydziałem uczestniczyli w dniach 28 czerwca -  1 lipca w zdalnych zajęciach, które poprowadzili eksperci:

prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska - pedagożka, pracuje na stanowisku profesora w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr Małgorzata Zambrowska – pracuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej prowadzi zajęcia przygotowujące studentki i studentów do uczenia matematyki, współzałożycielka Stowarzyszenia „ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, członek Pracowni Matematyki;

dr Piotr Runge - absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz Utah State University w Logan, Utah, obecnie wykładowca Salt Lake Community College;

dr Agnieszka Herma  - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej

oraz

dr Dawid Kotrys - wykładowca ATH w Bielsku- Białej, nauczyciel matematyki  z wieloletnim stażem.

Przez cztery dni wysłuchaliśmy wykładów, uczestniczyliśmy w dyskusjach oraz warsztatach, które dotyczyły następującej tematyki:

- Spójrz inaczej. Warsztat pedagogiczno-psychologiczny dla wychowawców klas.

- Rozumowania w arytmetyce - Rozwijanie wyobraźni geometrycznej.

- Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii i Konkretnych Narzędzi Online w Celu Organizacji Interakcji i Wzmożenia Zaangażowania Uczniów/Studentów Podczas Zajęć Stacjonarnych, Zdalnych, lub Hybrydowych.

- Rozwijanie kompetencji matematycznych w pracy z uczniem zdolnym – jak efektywnie prowadzić koło matematyczne.

Wydarzenie te sfinansowane zostało ze środków projektu Nauczyciel - Mistrz - Innowator - innowacyjny program kształcenia na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.