Data publikacji w serwisie:

Nadanie imienia patrona Profesora Zdzisława Krygowskiego Eksperckiemu Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie

W dniu 19 października 2021 roku w Warszawie odbyła się uroczystość nadania imienia patrona Profesora Zdzisława Krygowskiego Eksperckiemu Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie.

Podczas uroczystości ku czci Profesora Zdzisława Krygowskiego odsłonięto pamiątkową tablicę, również z tej okazji nadania imienia patrona ECSC wybity został pamiątkowy medal. Była to bardzo piękna i wzruszająca uroczystość, ważna również dla naszego Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasługi Profesora wpisują się w zakres kompetencyjny i zadania realizowane przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, które jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej powołaną m.in. w celu organizacji w resorcie Obrony Narodowej szkoleń w obszarze kryptologii, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa. [Słowa Dyrektora ECSC Pawła Dziuby w piśmie skierowanym do Dziekana WMI prof. Krzysztofa Dyczkowskiego z dnia 17.09.2021 r.]

W uroczystości uczestniczyła rodzina Profesora, przedstawiciele resortu Ministerstwa Obrony Narodowej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentowały: Zastępca Kanclerza UAM mgr Maria Buzińska oraz Profesor senior WMI UAM Magdalena Jaroszewska. Profesor Jaroszewska odczytała adresy Pani Rektor UAM Profesor Bogumiły Kaniewskiej i Pana Dziekana WMI UAM Profesora Krzysztofa Dyczkowskiego.