Data publikacji w serwisie:

Pozytywna ocena PKA dla kierunku informatyka

Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę pozytywną dla kierunku informatyka prowadzonego na naszym Wydziale na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia!

Prezydium PKA w uchwale nr 264/2024 stwierdza, że proces kształcenia realizowany na WMI na kierunku informatyka umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się zarówno dla studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) zostały spełnione.

Następnej oceny programowej kierunku informatyka możemy się spodziewać w roku akademickim 2029/2030.

Bardzo dziękujemy całej społeczności Wydziału za pomoc i zaangażowanie w proces przygotowania i realizacji wizytacji programowej PKA.