Data publikacji w serwisie:

Promocje doktorskie i habilitacyjne 2024

W czwartek 14 marca w Sali Lubrańskiego odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.
W uroczystości wzięło udział trzech Doktorów, Habilitant oraz Promotorzy, Dziekani i Prorektor, prof. dr hab. Michał Banaszak.

Podczas uroczystości dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora otrzymali:

Joanna Berlińska
nadanie stopnia: 29/03/2022
dyscyplina: informatyka
tytuł osiągnięcia habilitacyjnego: Szeregowanie zadań w sieciach zbierających dane.

Barbara Borkowicz
nadanie stopnia: 19/12/2023
dyscyplina: informatyka
promotor:  prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański
promotor pomocniczy: prof. UAM dr Edyta Juskowiak
tytuł rozprawy doktorskiej:  Wykorzystanie narzędzi robotyki w nauczaniu informatyki.

Miłosz Makowski
nadanie stopnia: 19/12/2023
dyscyplina: informatyka
promotor: prof. dr hab. Maciej Wygralak
promotor pomocniczy: dr Wojciech Pałubicki
tytuł rozprawy doktorskiej: Multi-scale mathematical modeling of vegetation, soil and weather.

Artur Nowakowski
nadanie stopnia: 24/10/2023
dyscyplina: informatyka
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jassem
promotor pomocniczy: dr Maciej Lison
tytuł rozprawy doktorskiej: Quality Optimization Methods in Neural Machine Translation Systems.

Wszystkim, którzy uzyskali zaszczytne tytuły serdecznie gratulujemy!

fot. Przemysław Stanula