Data publikacji w serwisie:

Sesja posterowa projektów badawczo-rozwojowych studentów Informatyki

We wtorek 18 kwietnia na naszym Wydziale odbyła się sesja posterowa projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez studentów studiów magisterskich z Informatyki. Była to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszymi badaniami z dziedziny sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa. Przybyli do nas uczniowie z poznańskich liceów: z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, III Liceum im. św. Jana Kantego, V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej oraz z XVII Liceum Ogólnokształcącego.

Projekt AI Tech finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa). Wartość projektu dla całego konsorcjum to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.