Data publikacji w serwisie:

StuDMat organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania edukacji w XXI wieku”

Zachodzące zmiany w społeczeństwie wiążą się z potrzebą zmian w szkolnictwie. Dostrzegając tę potrzebę, członkowie Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki zaprosili do wspólnej refleksji na temat wyzwań, z jakimi współcześnie mierzy się edukacja – nauczycieli, nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i wszystkich tych, dla których temat ten jest ważny.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania edukacji w XXI wieku” odbyła się 18 lutego 2023 r. za pośrednictwem platformy MS Teams, co pozwoliło na uczestnictwo prelegentów z ośrodków naukowych z całej Polski.

W trakcie konferencji poruszane były różnorodne zagadnienia – dzięki wspólnej refleksji możliwa była wymiana wiedzy i doświadczeń. Prelegenci debatowali m.in. na temat zastosowania technologii informatycznych w edukacji, indywidualizacji procesu nauczania czy kształcenia kompetencji ponadprzedmiotowych (np. umiejętność zespołowego działania). Poruszano ponadto zagadnienia dotyczące kształcenia na odległość, przemocy rówieśniczej oraz aspektów prawnych dotyczących edukacji – każdy z prelegentów podszedł do tematu na swój własny, szczególny sposób, co pozwoliło na spojrzenie na omawiane zagadnienie z różnych perspektyw.

Prelegenci pokazali, że tkwią w nich niepohamowane pokłady kreatywności i wielkie chęci, by odmienić oblicze polskiej edukacji.