Data publikacji w serwisie:

Wizyty studyjne studentów kierunku Nauczanie matematyki i informatyki

Studenci kierunku Nauczanie matematyki i informatyki zaangażowani w udział w projekcie Nauczyciel Mistrz Innowator w minionych tygodniach uczestniczyli wraz z kierowniczką projektu dr Edytą Juskowiak w trzech wizytach studyjnych.

Wizyty studyjne odbyły się w w Kuratorium Oświaty, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz w Centrum Edukacji Hevelianum w Gdańsku.

Przyszli nauczyciele matematyki i informatyki wzbogacili swoje kompetencje, zweryfikowali zdobytą już wiedzę, ponadto mieli niepowtarzalną okazję do dyskusji z osobami odpowiedzialnymi za nadzór, wsparcie oraz rozwój edukacji matematyczno–informatycznej dzieci i młodzieży.


Logotypy unijne projektu NMI - Nauczyciel-Mistrz-Innowator