Data publikacji w serwisie:

Wybory kandydata na Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Rada naukowa dyscypliny w poszerzonym składzie w dniu 8 września 2020 roku wskazała jako kandydata na dziekana na kadencję 2020–2024 prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego.

Posiedzenie Rady odbyło się 8 września 2020 r. w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Kandydat uzyskał w głosowaniu tajnym bezwzględną większość głosów, tzn. 65 głosów spośród 96 głosów ważnych, czyli 67,7 procent.

Jej Magnificencja Pani Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska pismem z dnia 9 września br. powołała prof. UAM dr hab. Krzysztofa Dyczkowskiego na funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024. Serdecznie gratulujemy!