Data publikacji w serwisie:

Wybory kandydatów na prodziekanów

Rada naukowa dyscypliny w poszerzonym składzie wybrała kandydatów na prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Posiedzenie Rady odbyło się dnia 16 września 2020 roku w trybie zdalnym poprzez platformę MS Teams.Rada naukowa dyscypliny w poszerzonym składzie wskazała jako kandydatów na prodziekanów na kadencję 2020–2024 następujące osoby:

  • prof. dr hab. Tomasz Schoen – prodziekan ds. nauki,
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki – prodziekan ds. grantów,
  • dr Edyta Juskowiak – prodziekan ds. kształcenia.

Kandydatury te zostały przedstawione JM Pani Rektor UAM do akceptacji.